Услуги

 

 

Освен основната дейност фирмата предлага :

 

 

-    Проектиране и конструиране по задание на клиента

 

-    Обработка на метали

 

-    Изработка на метални конструкции

 

-    Плазмено и газово рязане

 

-    Ремонт на селско стопански инвентар